Polska Akademia Jakości CERT

Replikant wdrożyło System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat NR:3657/09/2023/J/C

Wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania jakością zgodny z normą
PN-EN ISO 9001:2015. W następującym zakresie:

02-11-2023

Polska Akademia Jakości CERT

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2644-CPR-01/09/2023

Stalowe elementy konstrukcyjne. Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji stalowych w klasie wykonania EXC2. Oznakowanie CE wg ZA 3.3 (metoda 2 i 3b), ZA 3.4 (metoda 3a). Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm): 

EN 1090-1:2009+A1:2011
w ramach systemu 2+ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

08-09-2023

Udział Akademia Biznesu

"Mój biznes za granicą"

"Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

16/20-10-2023

Udział w Konferencji

 XXIX REGIONALNEJ KONFERENCJI
NAUKOWO – TECHNICZNO – SZKOLENIOWEJ
5-6 październik 2023

5/6-10-2023

Współpraca z Politechniką Krakowską

Nawiązanie Współpracy z PK - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Niezmiernie przyjemnie nam poinformować, iż nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, reprezentowanym przez dr hab. inż. Macieja Sułowicza. 
Celem współpracy jest prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych, badań, ekspertyz, praktyk studenckich, organizacja sympozjów, konferencji itd.

29-06-2023

Współpraca z Politechniką Krakowską

Nawiązanie Współpracy z Politechniką Krakowską

Niezmiernie przyjemnie nam poinformować, iż nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Krakowską,
reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Dariusza Bogdała. 
Celem współpracy jest swobodna wymiana poglądów i doświadczeń a w szczególności współpraca w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, realizacji wdrożeń technologii, współpracy z kołami naukowymi itd.

29-06-2023

Zgoda buduje a współpraca poszerza horyzonty. Wspólnie dzielimy się doświadczeniami i rozwiązaniami. Gospodarzem  konferencji było
Koło przy Rejonie Energetycznym 28-100 Busko Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 110 

12-05-2023

VIII Miechowskie

- Innowacje w biznesie
Inż. Przemysław Odrzywałek jako prelegent modułu
"Innowacje. Od pomysłu do realizacji"

Prezentujemy ideę przyświecającą rozwojowi spółki Replikant.

21-04-2023

Prezentacja rozwiązania CARPORT-FOTONLAB

Carport to innowacyjne rozwiązanie małej architektury oraz atrakcyjna alternatywa dla klasycznych instalacji gruntowych. Całe pokrycie z paneli fotowoltaicznych tworzy zadaszenie dla samochodu i tym samym oszczędza miejsce, które wymagane by było na potrzeby standardowej instalacji PV. 

8/9-03-2023

Nawiązanie współpracy
z Zespół Szkół nr 2 Miechowie

Wychodząc naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół nr 2 w Miechowie. Jako świadomy i odpowiedzialny pracodawca staram się dzielić wiedzą i doświadczeniem. Ta współpraca to wspólna inwestycja w rozwój naszego społeczeństwa oraz kraju.

01-03-2023

Axiom Core otrzymał dwa złote medale targów Securex. Axiom jest platformą do zarządzania rozproszonymi systemami telewizji dozorowej. Jej główną cechą jest wsparcie ochrony obiektów dzięki integracji z SSWIN oraz działu sprzedaży za pomocą Business Intelligence. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez szczegółowy nadzór nad dostępem do systemu oraz szyfrowaniem komunikacji.
Dedykowane oprogramowanie i sprzęt zwiększa elastyczność oraz efektywność systemu telewizji dozorowej, co przekłada się na realne korzyści finansowe. 

25/27-04-2022

Wręczenie złotych Medali SECUREX

Dwa złote Medale Targów SECUREX

Klawiatura Systemu Axiom Core

Stoisko na targach Securex 2022

Platforma Axiom Core

Axiom Core zliczanie odwiedzających