Dwa Złote Medale GreenPOWER 2024

FotonLab Cloud- Chmura analizująca energię elektryczną

FotonLab Cloud to urządzenie i oprogramowanie służące do monitorowania, testowania, i diagnozowania stanu sieci elektrycznej oraz jej komponentów. Pozwala on na ocenę jakości energii elektrycznej, identyfikację problemów takich jak przepięcia, spadki napięcia, harmoniczne, moc bierna, czy nieprawidłowości w dostawie prądu. Użytkownicy naszego rozwiązania mogą na bieżąco analizować dane dotyczące zużycia energii, wydajności systemu, a także przeprowadzać niezbędne korekty w celu optymalizacji pracy sieci. Nasze rozwiązanie pracuje z wieloma urządzeniami co znajduje zastosowanie w branżach, od przemysłu po usługi komunalne, umożliwiając zapewnienie ciągłości zasilania, zwiększenie efektywności energetycznej oraz minimalizację ryzyka awarii. 

23-04-2024


Diamenty Forbes 2024

Replikant sp z o.o. wyróżniony na liście Diamentów Forbes w 2024r.

24-01-2024


Polska Akademia Jakości CERT

Replikant wdrożyło System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015


Certyfikat NR:3657/09/2023/J/C

Wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania jakością zgodny z normą
PN-EN ISO 9001:2015. W następującym zakresie:

02-11-2023


Polska Akademia Jakości CERT

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2644-CPR-01/09/202

Stalowe elementy konstrukcyjne. Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji stalowych w klasie wykonania EXC2. Oznakowanie CE wg ZA 3.3 (metoda 2 i 3b), ZA 3.4 (metoda 3a). Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm): 

EN 1090-1:2009+A1:2011

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania. 

08-09-2023 


Udział Akademia Biznesu

"Mój biznes za granicą"

"Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


16/20-10-2023

Udział w Konferencji

 XXIX REGIONALNEJ KONFERENCJI

NAUKOWO – TECHNICZNO – SZKOLENIOWEJ

5-6 październik 2023


5/6-10-2023

Współpraca z Politechniką Krakowską

Nawiązanie Współpracy z PK - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Niezmiernie przyjemnie nam poinformować, iż nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, reprezentowanym przez dr hab. inż. Macieja Sułowicza.
Celem współpracy jest prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych, badań, ekspertyz, praktyk studenckich, organizacja sympozjów, konferencji itd.


29-06-2023

Współpraca z Politechniką Krakowską

Nawiązanie Współpracy z Politechniką Krakowską

Niezmiernie przyjemnie nam poinformować, iż nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Krakowską,
reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Dariusza Bogdała.
Celem współpracy jest swobodna wymiana poglądów i doświadczeń a w szczególności współpraca w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, realizacji wdrożeń technologii, współpracy z kołami naukowymi itd.


29-06-2023

Udział w Konferencji

Zgoda buduje a współpraca poszerza horyzonty. Wspólnie dzielimy się doświadczeniami i rozwiązaniami. Gospodarzem  konferencji było
Koło przy Rejonie Energetycznym 28-100 Busko Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 110 12-05-2023

Udział VIII Miechowskie forum

- Innowacje w biznesie
Inż. Przemysław Odrzywałek jako prelegent modułu
"Innowacje. Od pomysłu do realizacji"

Prezentujemy ideę przyświecającą rozwojowi spółki Replikant.


21-04-2023

Prezentacja rozwiązania CARPORT-FOTONLAB

Carport to innowacyjne rozwiązanie małej architektury oraz atrakcyjna alternatywa dla klasycznych instalacji gruntowych. Całe pokrycie z paneli fotowoltaicznych tworzy zadaszenie dla samochodu i tym samym oszczędza miejsce, które wymagane by było na potrzeby standardowej instalacji PV. 

8/9-03-2023

Nawiązanie współpracy

z Zespół Szkół nr 2 Miechowie

Wychodząc naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół nr 2 w Miechowie. Jako świadomy i odpowiedzialny pracodawca staram się dzielić wiedzą i doświadczeniem. Ta współpraca to wspólna inwestycja w rozwój naszego społeczeństwa oraz kraju.


01-03-2023

Axiom Core otrzymał dwa złote medale targów Securex. Axiom jest platformą do zarządzania rozproszonymi systemami telewizji dozorowej. Jej główną cechą jest wsparcie ochrony obiektów dzięki integracji z SSWIN oraz działu sprzedaży za pomocą Business Intelligence. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez szczegółowy nadzór nad dostępem do systemu oraz szyfrowaniem komunikacji.
Dedykowane oprogramowanie i sprzęt zwiększa elastyczność oraz efektywność systemu telewizji dozorowej, co przekłada się na realne korzyści finansowe. 

25/27-04-2022

Wręczenie złotych Medali SECUREX

Dwa złote Medale Targów SECUREX

Klawiatura Systemu Axiom Core

Stoisko na targach Securex 2022